Cách rút ngắn URL / Cách rút ngắn liên kết

Dịch vụ miễn phí, không tính phí, miễn phí mãi mãi


Cách sử dụng "liên kết rút gọn"

1. Truy cập trang web https://www.shorturl.asia.
2. Sao chép liên kết hoặc URL bạn muốn rút ngắn.
3. Để lại liên kết hoặc URL trong hộp bên trái. Sau đó nhấn nút "rút gọn link".
4. Nhấn nút "rút gọn link", hệ thống sẽ hiển thị link rút gọn bên phải.
5. Nếu bạn muốn chia sẻ hoặc chuyển tiếp cho bạn bè, hãy nhấn nút "Sao chép liên kết".
6. Hoặc nhấn nút "Tải xuống mã QR" để chia sẻ hoặc chuyển dưới dạng mã QR.
7. Bạn có thể sử dụng chương trình quét mã QR chẳng hạn như LINE để quét mã QR và mở liên kết trang web.

Tất cả các liên kết được tạo đều được nhóm của chúng tôi xác minh và sẽ bị xóa mà không cần thông báo nếu chúng tôi nhận thấy hành vi không phù hợp vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ thứ gì không được nhấp trong vòng 30 ngày cũng sẽ bị xóa.