Điều khoản sử dụng Trang web shorturl.asia


Điều khoản sử dụng

Trang này mô tả các điều khoản sử dụng cho các URL được rút ngắn. Nếu người dùng sử dụng trang web rút gọn, họ phải đồng ý với các điều khoản sử dụng.

Điều khoản sử dụng

Vì tất cả người dùng đều có thể truy cập trang web này mà không giới hạn độ tuổi hoặc quốc gia, nên bạn phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Để cung cấp dịch vụ an toàn cho người dùng, chúng tôi không cho phép tạo các liên kết ngắn chuyển hướng đến các URL có chứa:

+ Nội dung phát tán lừa đảo, phần mềm độc hại và vi rút.

+ Nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc định kiến.
+ Nội dung liên quan đến ma túy, vũ khí hoặc đồ uống.
+ Nội dung có thể vi phạm quyền của người khác.
+ Nội dung xúc phạm người dùng khác, mang tính chất thù địch hoặc xúc phạm một cách công khai.
+ Nội dung thu thập thông tin và thông tin cá nhân của người dùng.

Ngoài ra, không sử dụng ShortURL.asia để rút ngắn các liên kết có chứa mã tập lệnh độc hại, cửa sổ bật lên, chuyển hướng kép, trang web không có nội dung hoặc chiến dịch quảng cáo. Tất cả các liên kết được tạo đều được nhóm của chúng tôi xác minh và sẽ bị xóa mà không cần thông báo nếu chúng tôi nhận thấy hành vi không phù hợp vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ thứ gì không được nhấp trong vòng 30 ngày cũng sẽ bị xóa.