โปรแกรมคำนวณเงินกู้

วงเงินที่ต้องการกู้
บาท
* จำนวนเงินไม่ต้องใส่เครื่องหมาย ,
ระยะเวลาที่ต้องการผ่อนชำระ
ปี
* สูงสุดไม่ควรเกิน 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย
%
* อัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารแตกต่างกันและไม่รวมส่วนลดอื่น ๆ

การคำนวณเงินกู้นี้เป็นการประมาณการยอดเงินกู้ได้สูงสุด เพื่อแนะนำโครงการ หรือ บริการสินเชื่อที่เหมาะกับคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และระยะในการผ่อนของคุณ

ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น ส่วนการอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

ผลการคำนวณเงินกู้

0 บาท
0 บาท
0 บาท