สถิติหวย 15 ปี

จำนวนเลขท้าย 2 ตัว ที่เคยออกมาทั้งหมด 406 งวด


เลขออกบ่อย 21 อันดับแรก

79 85 14 98 92 09 62 05 57 69 81 26 95 15 06 02 65 83 50 46 58

สถิติการถูกรางวัล ( ย้อนหลัง 21 งวด )

ถูก 9 งวด คือเลข 79 85 14 09 46 คิดเป็น 43%
ไม่ถูก 12 งวด คือเลข 47 16 67 91 66 44 63 91 43 78 90 60 คิดเป็น 57%
เลขที่ยังไม่เคยออกในรอบ 15 ปี คือ 13, 72,


อันดับเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในรอบ 15 ปี
 • อันดับ 1 เลขที่ออก 79 จำนวนที่ออก 10 ครั้ง
 • อันดับ 2 เลขที่ออก 85 จำนวนที่ออก 9 ครั้ง
 • อันดับ 3 เลขที่ออก 14 จำนวนที่ออก 8 ครั้ง
 • อันดับ 4 เลขที่ออก 98 จำนวนที่ออก 8 ครั้ง
 • อันดับ 5 เลขที่ออก 92 จำนวนที่ออก 8 ครั้ง
 • อันดับ 6 เลขที่ออก 09 จำนวนที่ออก 7 ครั้ง
 • อันดับ 7 เลขที่ออก 62 จำนวนที่ออก 7 ครั้ง
 • อันดับ 8 เลขที่ออก 05 จำนวนที่ออก 7 ครั้ง
 • อันดับ 9 เลขที่ออก 57 จำนวนที่ออก 7 ครั้ง
 • อันดับ 10 เลขที่ออก 69 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 11 เลขที่ออก 81 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 12 เลขที่ออก 26 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 13 เลขที่ออก 95 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 14 เลขที่ออก 15 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 15 เลขที่ออก 06 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 16 เลขที่ออก 02 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 17 เลขที่ออก 65 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 18 เลขที่ออก 83 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 19 เลขที่ออก 50 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 20 เลขที่ออก 46 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 21 เลขที่ออก 58 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 22 เลขที่ออก 53 จำนวนที่ออก 6 ครั้ง
 • อันดับ 23 เลขที่ออก 29 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 24 เลขที่ออก 52 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 25 เลขที่ออก 86 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 26 เลขที่ออก 89 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 27 เลขที่ออก 20 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 28 เลขที่ออก 56 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 29 เลขที่ออก 67 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 30 เลขที่ออก 11 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 31 เลขที่ออก 42 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 32 เลขที่ออก 97 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 33 เลขที่ออก 22 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 34 เลขที่ออก 07 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 35 เลขที่ออก 33 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 36 เลขที่ออก 44 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 37 เลขที่ออก 38 จำนวนที่ออก 5 ครั้ง
 • อันดับ 38 เลขที่ออก 96 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 39 เลขที่ออก 28 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 40 เลขที่ออก 63 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 41 เลขที่ออก 78 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 42 เลขที่ออก 60 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 43 เลขที่ออก 36 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 44 เลขที่ออก 61 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 45 เลขที่ออก 35 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 46 เลขที่ออก 93 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 47 เลขที่ออก 82 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 48 เลขที่ออก 73 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 49 เลขที่ออก 32 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 50 เลขที่ออก 90 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 51 เลขที่ออก 88 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 52 เลขที่ออก 59 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 53 เลขที่ออก 45 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 54 เลขที่ออก 70 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 55 เลขที่ออก 64 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 56 เลขที่ออก 25 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 57 เลขที่ออก 71 จำนวนที่ออก 4 ครั้ง
 • อันดับ 58 เลขที่ออก 43 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 59 เลขที่ออก 12 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 60 เลขที่ออก 40 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 61 เลขที่ออก 51 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 62 เลขที่ออก 30 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 63 เลขที่ออก 54 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 64 เลขที่ออก 66 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 65 เลขที่ออก 48 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 66 เลขที่ออก 76 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 67 เลขที่ออก 91 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 68 เลขที่ออก 55 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 69 เลขที่ออก 39 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 70 เลขที่ออก 08 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 71 เลขที่ออก 03 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 72 เลขที่ออก 23 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 73 เลขที่ออก 87 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 74 เลขที่ออก 31 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 75 เลขที่ออก 47 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 76 เลขที่ออก 94 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 77 เลขที่ออก 27 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 78 เลขที่ออก 10 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 79 เลขที่ออก 80 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 80 เลขที่ออก 18 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 81 เลขที่ออก 77 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 82 เลขที่ออก 99 จำนวนที่ออก 3 ครั้ง
 • อันดับ 83 เลขที่ออก 37 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 84 เลขที่ออก 41 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 85 เลขที่ออก 75 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 86 เลขที่ออก 19 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 87 เลขที่ออก 00 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 88 เลขที่ออก 17 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 89 เลขที่ออก 16 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 90 เลขที่ออก 68 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 91 เลขที่ออก 01 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 92 เลขที่ออก 49 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 93 เลขที่ออก 34 จำนวนที่ออก 2 ครั้ง
 • อันดับ 94 เลขที่ออก 84 จำนวนที่ออก 1 ครั้ง
 • อันดับ 95 เลขที่ออก 04 จำนวนที่ออก 1 ครั้ง
 • อันดับ 96 เลขที่ออก 74 จำนวนที่ออก 1 ครั้ง
 • อันดับ 97 เลขที่ออก 24 จำนวนที่ออก 1 ครั้ง
 • อันดับ 98 เลขที่ออก 21 จำนวนที่ออก 1 ครั้ง

สถิติเลขหลักหน่วย
 • อันดับ 1 เลข 5 จำนวนที่ออก 51 ครั้ง
 • อันดับ 2 เลข 9 จำนวนที่ออก 47 ครั้ง
 • อันดับ 3 เลข 2 จำนวนที่ออก 47 ครั้ง
 • อันดับ 4 เลข 6 จำนวนที่ออก 44 ครั้ง
 • อันดับ 5 เลข 8 จำนวนที่ออก 42 ครั้ง
 • อันดับ 6 เลข 3 จำนวนที่ออก 38 ครั้ง
 • อันดับ 7 เลข 7 จำนวนที่ออก 38 ครั้ง
 • อันดับ 8 เลข 0 จำนวนที่ออก 37 ครั้ง
 • อันดับ 9 เลข 1 จำนวนที่ออก 33 ครั้ง
 • อันดับ 10 เลข 4 จำนวนที่ออก 29 ครั้ง
สถิติเลขหลักสิบ
 • อันดับ 1 เลข 5 จำนวนที่ออก 48 ครั้ง
 • อันดับ 2 เลข 9 จำนวนที่ออก 48 ครั้ง
 • อันดับ 3 เลข 8 จำนวนที่ออก 46 ครั้ง
 • อันดับ 4 เลข 6 จำนวนที่ออก 45 ครั้ง
 • อันดับ 5 เลข 0 จำนวนที่ออก 42 ครั้ง
 • อันดับ 6 เลข 2 จำนวนที่ออก 37 ครั้ง
 • อันดับ 7 เลข 4 จำนวนที่ออก 36 ครั้ง
 • อันดับ 8 เลข 7 จำนวนที่ออก 35 ครั้ง
 • อันดับ 9 เลข 3 จำนวนที่ออก 35 ครั้ง
 • อันดับ 10 เลข 1 จำนวนที่ออก 34 ครั้ง
สถิติเลขหลักหน่วยและหลักสิบ
 • อันดับ 1 เลข 5 จำนวนที่ออก 99 ครั้ง
 • อันดับ 2 เลข 9 จำนวนที่ออก 95 ครั้ง
 • อันดับ 3 เลข 6 จำนวนที่ออก 89 ครั้ง
 • อันดับ 4 เลข 8 จำนวนที่ออก 88 ครั้ง
 • อันดับ 5 เลข 2 จำนวนที่ออก 84 ครั้ง
 • อันดับ 6 เลข 0 จำนวนที่ออก 79 ครั้ง
 • อันดับ 7 เลข 7 จำนวนที่ออก 73 ครั้ง
 • อันดับ 8 เลข 3 จำนวนที่ออก 73 ครั้ง
 • อันดับ 9 เลข 1 จำนวนที่ออก 67 ครั้ง
 • อันดับ 10 เลข 4 จำนวนที่ออก 65 ครั้ง