บริการคำนวณระยะห่างระหว่างวัน

วิธีใช้งานโปรแกรมคำนวณวัน

โปรแกรมคำนวณระยะห่างระหว่างวันสองวัน โดยเลือกวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด ระบบจะคำนวนจำนวนวันทั้งหมดรวมเป็นกี่วัน และแยกข้อมูลให้เป็นจำนวนคงเหลือแบบกี่ปี กี่เดือน กี่วัน ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 ถึงวันที่ปัจจุปัน รวมเป็นจำนวนวันเท่าไหร่ และแยกเป็นปี เดือน วัน เป็นจำนวนเท่าไหร่