วิธีย่อ URL ให้สั้นลง / ย่อลิงค์ให้สั้น

บริการฟรี ไม่จำกัด ไม่หมดอายุ ไม่มีค่าใช้จ่าย และเราจะฟรีตลอดไปวิธีใช้งาน 'ย่อลิงค์'

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.shorturl.asia
2. Copy ลิงค์ หรือ URL ที่ต้องการจะย่อให้สั้นลง
3. ว่างลิงค์ หรือ URL ลงในช่องทางซ้ายมือ จากนั้นกดปุ่ม Shorten Link
4. หลังจากกดปุ่ม Shorten Link ระบบจะแสดงลิงค์ที่ย่อแล้วทางฝั่งขวามือ
5. กดปุ่ม Copy Link เมื่อต้องการแชร์หรือส่งต่อให้เพื่อน ๆ ของคุณ
6. หรือ กดปุ่มดาวน์โหลด QR Code เมื่อต้องการแชร์หรือส่งต่อในรูปแบบคิวอาร์โค๊ด
7. ใช้โปรแกรม QR Code Scan ได้ทุกโปรแกรม เช่น LINE เพื่อสแกนคิวอาร์โค๊ดและเปิดลิงค์เว็บไซต์

ทุกลิงก์ที่สร้างขึ้นได้รับการยืนยันโดยทีมงานของเราหากเราสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเราในการย่อลิงก์ลิงก์นั้นจะถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ลิงก์สั้น ๆ ที่ไม่ได้รับคลิกภายใน 30 วันจะถูกลบออกไปด้วย

วิธีใช้งาน 'สร้าง QR Code พร้อมเพย์'

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.shorturl.asia/promptpay/create
2. กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ หรือ เลขประจำตัวประชาชน ทางช่องฝั่งซ้ายมือ
3. กรอกข้อมูล ตัวเลขจำนวนเงิน ทางช่องฝั่งขวามือ
4. กดปุ่ม 'สร้าง PromptPay QR Code'
5. ระบบจะทำการสร้างรูปภาพ QR Payment ให้อัตโนมัติ
6. กดปุ่ม 'ดาวน์โหลด QR Code' เพื่อนำคิวอาร์โค๊ดไปใช้งาน
7. กดปุ่ม 'สร้าง PromptPay QR CODE อีกครั้ง' เมื่อต้องการสร้างคิวอาร์โค๊ดอีกครั้ง


วิธีใช้งาน 'คำนวณระยะห่างระหว่างวัน'

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.shorturl.asia/daycalculator/create
2. คลิกที่ช่องฝั่งซ้ายมือ เพื่อเลือกวันเริ่มต้น โดยเลือกวันที่ เดือน ปี จากปฏิทิน หรือพิมพ์ วันเดือนปี ด้วยตัวเอง
3. คลิกที่ช่องฝั่งขวามือ เพื่อเลือกวันสิ้นสุด โดยเลือกวันที่ เดือน ปี จากปฏิทิน หรือพิมพ์ วันเดือนปี ด้วยตัวเอง
4. กดปุ่ม 'คำนวณวัน เดือน ปี'
5. ระบบจะแสดงจำนวนวันทั้งหมด ตั้งแต่วันเริ่มต้น ถึง วันที่สิ้นสุด
6. ระบบจะแสดงจำนวน ระยะเวลา ตั้งแต่วันเริ่มต้น ถึง วันสิ้นสุด เป็นจำนวน ปี เดือน และวัน